Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 18.11.2022

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,22 0,45 0,17 0,52 1,58 2,10 0,00
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,05 0,84 -0,94 -1,57 -5,68 -1,98 0,00
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,04 0,10 -0,34 -0,64 -1,46 -0,60 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 0,23 0,71 0,66 0,50 -0,43 0,46 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 0,09 0,20 -0,25 -0,60 -1,45 -0,66 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 0,20 0,61 -0,23 -0,86 -2,93 -0,44 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,01 0,04 0,07 0,22 1,16 0,79 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,08 0,24 -0,20 -0,46 -1,31 -0,54 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,04 0,13 -0,04 -0,23 -0,76 -0,23 0,00
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 0,14 0,29 0,44 -0,29 0,14 0,00
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR -0,30 -4,04 -3,76 3,26 8,31 2,09 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 0,26 0,51 -0,75 -1,32 -3,30 0,00
NN (L) Internat CZ Short Term Bd - I Cap CZK CZK 0,19 0,91 1,90 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu