Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 13.5.2022

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash EURO EUR 36,977000 3 780 863,00 736 545,00 736 545,00 37,013977 36,977000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 716,740000 103 720 380,00 19 961 346,00 19 961 346,00 5 722,456740 5 716,740000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 129,268000 486 860 513,00 2 002 281,00 2 002 281,00 129,397268 129,268000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 219,204639 498 083 281,50 32 929,00 32 929,00 230,164871 219,204639
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 204,721192 569 353 550,90 320 298,00 320 298,00 214,957252 204,721192
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 252,040000 22 552 348,05 0,00 0,00 259,601200 252,040000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 495,210000 159 602 794,29 792 393,31 792 393,31 1 502,686050 1 495,210000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 73,400000 722 634 178,24 0,00 0,00 74,868000 72,666000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR