Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 22.10.2021

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 219,027765 323 234 390,10 28 987,38 28 987,38 229,979153 219,027765
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 205,563074 508 337 043,40 336 006,67 336 006,67 215,841228 205,563074
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 253,030000 26 230 754,43 0,00 0,00 260,620900 253,030000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 508,200000 180 990 910,27 582 780,53 582 780,53 1 515,741000 1 508,200000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 74,120000 341 911 521,30 0,00 0,00 75,602400 73,378800
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR