Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.4.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 170,653000 294 521 599,00 30 779 965,00 30 779 965,00 6 176,823653 6 170,653000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 237,969328 610 920 768,70 48 599,00 48 599,00 249,867794 237,969328
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 213,757176 2 337 717 665,00 2 295 098,00 2 295 098,00 224,445035 213,757176
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 619,100000 136 964 290,52 754 793,97 754 793,97 1 627,195500 1 619,100000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 74,300000 1 473 550 786,89 0,00 0,00 75,786000 73,557000
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 421,400000 22 385 166,60 1 119,24 1 119,24 434,042000 421,400000
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,010083 8 461 671,99 8 461 671,99 8 461 671,99 0,010083 0,010083
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 101,710000 1 666 671 686,97 32 377 041,51 32 377 041,51 106,286950 101,710000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 118,750000 1 689 630 132,09 2 638 950,19 2 638 950,19 124,093750 118,750000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR