Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.7.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 255,352000 312 378 640,00 31 218 540,00 31 218 540,00 6 261,607352 6 255,352000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 241,261653 737 612 982,30 166 137,00 166 137,00 253,324736 241,261653
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 215,851891 2 943 067 315,00 2 232 851,00 2 232 851,00 226,644486 215,851891
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 642,240000 131 312 799,81 877 352,53 877 352,53 1 650,451200 1 642,240000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 74,895800 1 555 795 275,03 0,00 0,00 76,393716 74,146842
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 424,610000 22 252 095,66 1 127,76 1 127,76 437,348300 424,610000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 102,670000 1 993 085 192,19 36 407 026,56 36 407 026,56 107,290150 102,670000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 120,390000 1 791 889 663,36 2 691 180,92 2 691 180,92 125,807550 120,390000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR