Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 1.12.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 058,893000 278 701 993,00 28 513 541,00 28 513 541,00 6 064,951893 6 058,893000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 233,433224 42 621,00 42 621,00 0,00 245,104885 233,433224
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 210,831701 3 173 068,00 3 173 068,00 0,00 221,373286 210,831701
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 581,870000 114 830 857,83 669 743,35 656 673,74 1 589,779350 1 581,870000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 73,600000 1 701 391 046,36 0,00 0,00 75,072000 72,864000
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 418,900000 22 641 126,95 1 112,60 1 105,98 431,467000 418,900000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR