Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.2.2021

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR 37,352000 4 337 864,00 889 638,00 889 638,00 37,389352 37,352000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 718,650000 101 819 558,00 9 505 010,00 9 505 010,00 5 724,368650 5 718,650000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 128,484000 508 577 728,00 530 008,00 530 008,00 128,612484 128,484000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 218,957205 307 414 652,10 26 379,10 26 379,10 229,905065 218,957205
BNP Paribas Funds Euro Money Market [Classic, C] EUR 206,396067 634 065 097,90 339 869,63 339 869,63 216,715870 206,396067
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 254,120000 29 277 050,82 0,00 0,00 261,743600 254,120000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 530,060000 142 860 325,53 258 670,54 258 670,54 1 537,710300 1 530,060000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR