Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 1.7.2022

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 2,0903 2 939 676,00 0,00 2 939 676,00 0,00 -2 939 676,00 -2 939 676,00 -3 001 798,00 -3 031 885,00 -3 031 885,00 -3 130 894,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 14,1768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 653,00 -45 072,00 -134 815,00 -134 815,00 -519 471,00
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 2 5,3461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 459,00 -36 459,00 -136 831,00
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 3 5,0749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 799,00 -3 799,00 -21 611,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 10,6875 2 827,00 0,00 2 827,00 0,00 -2 827,00 -15 956,00 -57 756,00 -266 743,00 -266 743,00 -692 557,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 11,1489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 095,00 -39 310,00 -96 300,00 -96 300,00 -276 844,00
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 5,0034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 973,00 -12 973,00 -26 015,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 7,1660 2 411,00 0,00 2 411,00 0,00 -2 411,00 -7 757,00 -58 371,00 -74 732,00 -74 732,00 -197 751,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1 8,7842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 018,00 -19 573,00 -40 497,00 -40 497,00 -102 326,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 2,9937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 285,00 -92 366,00 -92 366,00 -108 718,00
Horizon CSOB Financie 1 10,3571 6 526,00 0,00 6 526,00 0,00 -6 526,00 -6 526,00 -74 190,00 -141 494,00 -141 494,00 -268 795,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 3,2426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 600,00 -12 600,00 -142 335,00 -142 335,00 -216 064,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 9,5928 1 907,00 0,00 1 907,00 0,00 -1 907,00 -51 507,00 -77 713,00 -166 330,00 -166 330,00 -328 494,00
KBC Perspective North America 100 Timing USD 5 11,0380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 204,00 -1 204,00 -1 204,00 -1 204,00 -8 965,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 5,9314 6 727,00 0,00 6 727,00 0,00 -6 727,00 -7 036,00 -35 547,00 -219 161,00 -219 161,00 -822 752,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 6,4477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 225,00 -9 620,00 -9 620,00 -32 294,00
KBC Perspective North America 100 Timing USD 6 10,9850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 043,00
KBC Perspective Global Timing USD 3 8,7444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 263,00
KBC Perspective Global Timing USD 4 8,2359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 409,00 -18 409,00 -18 409,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )