Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 1.7.2022

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 EUR 0,26 -0,09 -0,17 -0,09 2,31 2,82 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 0,49 -7,61 -8,83 -15,20 -12,62 0,16 0,00
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 2 USD 0,23 -3,31 -4,12 -8,44 -8,18 0,03 0,00
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 3 USD 0,22 -3,29 -3,50 -7,29 -7,79 -0,31 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR -0,52 -7,01 -8,17 -13,96 -14,04 -1,56 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 1,20 -5,50 -7,14 -12,81 -11,52 -0,58 0,00
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 0,32 -3,62 -4,31 -6,43 -10,04 -2,77 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR -4,65 -4,09 -6,46 -5,20 -1,09 0,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR -0,50 -6,03 -6,29 -7,85 -5,76 -1,17 0,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 0,10 -2,11 -3,13 -5,38 -6,50 -0,80 0,00
Horizon CSOB Financie 1 EUR -0,81 -6,62 -8,11 -8,72 -6,26 -0,91 0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 0,40 -1,76 -2,90 -5,46 -6,95 -0,62 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 2,34 -2,92 0,21 -2,63 -5,12 -1,25 0,00
KBC Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1,31 -7,47 -6,18 -5,19 -4,71 0,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 1,05 -3,71 -3,90 -6,97 -5,88 0,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 1,77 -3,36 -3,79 -7,60 -12,21 0,00
KBC Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 2,12 -6,38 -6,62 -5,94 -3,10 0,00
KBC Perspective Global Timing USD 3 USD 0,46 -6,01 -5,18 -7,67 -5,01 0,00
KBC Perspective Global Timing USD 4 USD 0,55 -5,50 -4,73 -7,55 -5,11 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu