Správa a zloženie portfólia

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 1.7.2022

Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,30
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 2 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1,00 1,00 3,00 1,22 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 3 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1,00 1,00 3,00 1,22 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,18 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,03 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,03
Horizon CSOB Globalny Rast 2 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,16
Horizon CSOB Europsky Rast 1 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,11
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1 000,00 1,00 3,00 0,00
Horizon CSOB Financie 1 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 250,00 1,00 3,00 1,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,00
KBC Perspective North America 100 Timing USD 5 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1 000,00 1,00 3,00 1,31 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Horizon CSOB Investicna Prilezitost KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 1,00 0,05 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 0,98 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
KBC Perspective North America 100 Timing USD 6 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1 000,00 1,00 3,00 1,21 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
KBC Perspective Global Timing USD 3 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1 000,00 1,00 3,00 0,95 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
KBC Perspective Global Timing USD 4 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1 000,00 1,00 3,00 0,77 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka