Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
TAM - Americký akciový EUR 0,39 -2,27 -0,52 5,37 7,11 11,23 0,00
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,11 0,28 0,37 0,29 1,72 -1,50 0,00
TAM - Private Growth 1 EUR -0,34 -1,23 -1,31 0,63 -0,64 0,97 0,00
TAM - Private Growth 2 EUR -0,54 -1,95 -1,90 1,34 -0,27 2,53 0,00
TAM - Premium Harmonic EUR -0,17 -0,60 -0,59 0,36 -0,21 -0,54 0,00
TAM - Premium Strategic EUR -0,33 -1,24 -1,31 0,67 -0,40 0,50 0,00
TAM - Realitný Fond EUR 0,11 0,22 0,92 2,71 3,63 4,47 0,00
TAM - Private Growth EUR -0,17 -0,59 -0,56 0,39 -0,17 -0,30 0,00
TAM - SmartFund EUR -0,42 -1,46 -1,30 -0,05 -1,40 -2,19 0,00
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,00
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,00
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR -1,56 -2,81 -2,11 -0,69 6,49 -7,02 0,00
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,14 0,16 -0,27 -1,22 0,43 -3,51 0,00
TAM - Balanced Fund EUR -0,32 -1,26 -0,58 0,82 2,38 -0,75 0,00
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR -0,54 -2,27 -1,73 0,24 3,53 -0,79 0,00
TAM - Q Fund EUR -0,46 -3,80 -5,96 -3,61 -5,30 0,09 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR -0,69 -0,88 -1,13 -0,33 0,88 -2,35 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR -1,19 -1,38 -1,87 -0,75 1,63 0,16 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR -1,50 -1,75 -2,61 -1,36 0,90 2,30 0,00
TAM - Globálny akciový fond EUR -0,46 -1,79 -0,85 4,20 9,87 7,67 0,00
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 9,17 8,27 0,00
TAM - MA Fund EUR -1,18 -2,62 -1,13 1,85 2,66 0,00
TAM - Realitný fond II. EUR -0,02 -0,06 1,58 1,37 8,84 0,00
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR -0,37 -1,38 -0,74 0,64 2,09 0,00
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR -0,22 -0,73 -0,17 0,71 2,47 0,00
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR -0,31 -1,14 -0,37 1,67 4,92 0,00
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR -0,38 -1,50 -0,59 2,61 6,82 0,00
TAM - AP Realitný fond EUR -0,04 -0,11 6,44 7,54 21,89 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 EUR -0,29 -1,67 -1,02 0,39 0,00
TAM - Premium Dynamic EUR -0,52 -1,83 0,00
TAM - Global Megatrends fond EUR -0,32 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu