Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
TAM - Americký akciový EUR 0,76 5,53 13,59 12,87 16,01 11,86 0,00
TAM - Dlhopisový fond EUR -0,15 -0,18 1,53 3,18 3,24 -0,71 0,00
TAM - Private Growth 1 EUR 0,27 1,64 6,12 7,27 6,51 -0,02 0,00
TAM - Private Growth 2 EUR 0,39 2,39 8,02 8,71 8,23 0,85 0,00
TAM - Premium Harmonic EUR 0,60 4,08 5,69 4,98 -0,48 0,00
TAM - Premium Strategic EUR 0,27 1,62 6,05 7,17 6,50 -0,21 0,00
TAM - Realitný Fond EUR 0,04 -0,17 0,98 1,74 4,61 4,45 0,00
TAM - Private Growth EUR 0,02 0,62 4,19 5,85 5,14 -0,29 0,00
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR -0,06 0,11 2,70 3,39 1,98 -2,27 0,00
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR -0,01 0,60 5,78 5,12 5,34 -5,59 0,00
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR -0,25 -0,31 1,54 3,52 2,35 -2,52 0,00
TAM - Balanced Fund EUR 0,12 0,72 3,17 4,36 5,55 -0,14 0,00
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,17 1,51 5,30 6,84 8,27 0,12 0,00
TAM - Q Fund EUR 16,08 14,92 10,32 -0,01 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR -0,04 1,34 4,75 5,42 4,72 -1,30 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,17 2,59 7,35 6,99 5,29 0,33 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,25 3,37 9,04 7,67 4,88 1,51 0,00
TAM - Globálny akciový fond EUR 1,03 5,61 10,64 13,32 15,26 7,20 0,00
TAM - MA Fund EUR 1,44 5,73 13,41 16,44 19,18 2,59 0,00
TAM - Realitný fond II. EUR -0,01 -3,25 -2,93 -2,22 5,95 5,07 0,00
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,11 0,75 3,41 4,64 5,83 0,00
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,26 0,90 2,98 4,28 4,69 0,00
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,51 2,21 5,42 7,12 7,99 0,00
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,79 3,71 7,75 10,11 11,29 0,00
TAM - AP Realitný fond EUR -0,02 -2,66 -2,90 -2,74 17,67 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 EUR -0,05 -0,16 2,32 3,60 0,00
TAM - Premium Dynamic EUR 0,65 3,44 8,58 9,35 0,00
TAM - Global Megatrends fond EUR 1,09 5,45 12,25 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu